Zaznacz stronę

Zarządzanie jakością

Posiadamy certyfikat GMP+ FSA assured na magazynowanie, przeładunek i handel komponentami paszowymi. Posiadamy certyfikat na import i handel zbóż ekologicznych z krajów trzecich. Posiadamy certyfikat ekologiczny na handel zbożami unijnymi. Jesteśmy wpisani do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Certyfikat GMP+ FSA

Certyfikat ekologiczny

Kontakt

 

+48 888 435 117

info@albio.eu

ul. Ogrodowa 1, Piski, 07-407 Czerwin, Polska

ALBIO Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000911285, o numerze NIP: 7582380316, REGON: 389450322, o kapitale zakładowym w wysokości 600,000,00 zł.