Zaznacz stronę

Albio sp. z o.o.

Jako międzynarodowy sprzedawca produktów rolnych pomagamy zapewnić trwałą wartość z korzyścią dla rolników, producentów, wszystkich uczestników rynku rolnego i konsumentów.

Sprzedaż hurtowa artykułów rolniczych

Zboże, kukurydza, pszenica, groch, gryka, bobik, łubin, len, słonecznik, proso, soja.

Zboża ekologiczne

Groch, pszenica, owies, bobik, gryka, proso ekologiczne, kasza jaglana ekologiczna, len ekologiczny i rzepak ekologiczny.

Rozwiązania logistyczne

Pomoc w imporcie zbóż z Ukrainy, Kazachstanu w tej liczbie drogą kolejową. Magazynowanie zbóż ekologicznych.

Sprzedaż hurtowa artykułów rolniczych

  • Zboże, kukurydza, pszenica, groch, gryka, bobik, łubin, len, słonecznik, proso, soja
  • Komponenty paszowe (śruta rzepakowa, śruta słonecznikowa, śruta sojowa)
  • Materiał siewny
  • Nawozy

Zboża ekologiczne

  • Groch, pszenica, owies, bobik, gryka, proso ekologiczne, kasza jaglana ekologiczna, len ekologiczny i rzepak ekologiczny

Rozwiązania logistyczne

  • Pomoc w imporcie zbóż z Ukrainy, Kazachstanu w tej liczbie drogą kolejową
  • Magazynowanie zbóż ekologicznych

Jakość i bezpieczeństwo

Stabilna współpraca

Doświadczenie i szacunek

Certyfikowana jakość nasion

Posiadamy certyfikat GMP+ FSA assured na magazynowanie, przeładunek i handel komponentami paszowymi. Posiadamy certyfikat na import i handel zbóż ekologicznych z krajów trzecich. Posiadamy certyfikat ekologiczny na handel zbożami unijnymi. Jesteśmy wpisani do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zarządzanie jakością

Spółka posiada wdrożony system zarządzania jakością w każde ogniwo logistyczne oraz w całym łańcuchu dostaw i w trakcie magazynowania.

Przeładunek kukurydzy

Nasze wartości

Albio sp. z o.o. angażuje się w zdobywanie życzliwości ludzi wokół nas. Dla nas ważne jest, abyśmy postępowali właściwie w relacjach z naszymi pracownikami, dostawcami konsumentami, społeczeństwem, i całym światem oraz abyśmy traktowali wszystkich z szacunkiem i uczciwością. To są nasze wartości i zasady.

Pracownicy: uważamy, że sukces rozwoju i siła naszej firmy leżą przede wszystkim w pracownikach.

Klienci i dostawcy: wierzymy w zdobycie i rozwój długotrwałej życzliwej i sukcesywnej współpracy z klientami, dostawcami i osobami korzystającymi z naszych produktów i usług.

Społeczeństwo: wierzymy w potrzebę bycia odpowiedzialnym członkiem wolnorynkowej gospodarki.

Zrównoważony rozwój

Efektywność

Stałe doskonalenie wiedzy i procesów

Odpowiedzialność

Dotrzymywanie zobowiązań

Kontakt

 

+48 888 435 117

info@albio.eu

ul. Ogrodowa 1, Piski, 07-407 Czerwin, Polska

ALBIO Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000911285, o numerze NIP: 7582380316, REGON: 389450322, o kapitale zakładowym w wysokości 600,000,00 zł.